POJASNILA V ZVEZI Z VAROVANJEM VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

 (Uredba EU 2016/17EP in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov)

Z vpisom v enega od programov izobraževanja, Zavodu za izobraževanje odraslih Radovljica, omogočite, da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke. Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Domen Mihelič.

Vaše osebne podatke potrebujemo za: vpis v program, ki ste ga izbrali, za obveščanje in informiranje, za izvedbo in zaključek izbranega programa.

Osebne podatke, ki ste nam jih podali, zbiramo izključno za potrebe izvedbe izbranega programa.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov je vaše soglasje  oz. pogodba.

Osebne podatke uporabljamo izključno za name, zaradi katerega ste podatke posredovali.

Podatke obdelujemo do zaključka vašega izobraževanja ali do izpisa iz programa. Podatke, ki smo jih dolžni hraniti tajno, shranjujemo v zaklenjenih omarah, do katerih dostopajo samo zaposleni.

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno objavljali; uporabljali jih bomo izključno za izvajanje izobraževalnega procesa.

 

VAŠE PRAVICE

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa podatkov, ki se nanašajo na vas osebno, pravico do popravkov podatkov, pravico do omejitve obdelave in pravico do izbrisa podatkov.