POJASNILA V ZVEZI Z VAROVANJEM VAŠIH OSEBNIH PODATKOV  (Uredba EU 2016/17EP in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov) Z vpisom v enega od programov izobraževanja, Zavodu za izobraževanje odraslih Radovljica, omogočite, da...
PRIJAVA NA IZPIT