CENIK

CENIK IZOBRAŽEVALNIH STORITEV                         Velja od 1.6.2018

PROGRAMI SREDNJEGA TEHNIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

Ekonomski  tehnik PTI, logistični tehnik PTI

ŠOLNINA:  1020 EUR

300 EUR –  VPISNINA

720 EUR – ( 9. OBROKOV PO € 80)

Šolnina se računa dve leti-program imate pravico zaključiti v treh letih!

V ŠOLNINO NISO VKLJUČENI IZPITI!

posamezen izpit 25 eur – plača se ob prijavi na izpit,

Ekonomski tehnik,  predšolska vzgoja SSI (1-4)

ŠOLNINA:   1180 EUR

300 EUR – VPISNINA

880 EUR –  (11. OBROKOV PO 80 EUR)

Šolnina se računa dve leti-program imate pravico zaključiti v treh letih!

 V ŠOLNINO NISO VKLJUČENI IZPITI!

 posamezen izpit 25 eur – plača se ob prijavi na izpit;

 praksa v vrtcu 40 eur – plača se ob prevzemu dokumentacije;

Predšolska vzgoja za kandidate/tke z zaključeno srednjo šolo- POKLICNI TEČAJ

ŠOLNINA :   1110 EUR

300 EUR – VPISNINA

810 EUR –  ( 9. OBROKOV PO 90 EUR)

Šolnina se računa eno leto, program imate pravico zaključiti v dveh letih

 V ŠOLNINO NISO VKLJUČENI IZPITI!

posamezen izpit 25 eur – plača se ob prijavi na izpit;

praksa v vrtcu 40 eur  – plača se ob prevzemu dokumentacije

POKLICNA MATURA

300 eur ( 4 izpiti: slovenščina, strokovni predmet, matematika ali angleščina ter zagovor izpitnega nastopa ali zagovor  seminarske naloge)

 

Vsebuje stroške priprav, gradiv in izvedbo pisnih in ustnih izpitov.

__________________________________________________________________________

PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA

Trgovec

ŠOLNINA:  1020 EUR

300 EUR –  VPISNINA

720 EUR – ( 10 OBROKOV PO 80 EUR)

Za kandidate, ki morajo opraviti več kot polovico izpitov se šolnina računa 2 leti.

V ŠOLNINO NISO VKLJUČENI IZPITI!

posamezen izpit 25 eur – plača se ob prijavi na izpit;                

ZAKLJUČNI IZPITI : 170 EUR

 Bolničar

ŠOLNINA: 1180 EUR

300 EUR – VPISNINA

880 EUR  – ŠOLNINA  (11 OBROKOV PO 80 EUR)

Za kandidate, ki morajo opraviti več kot polovico izpitov se šolnina računa 2 leti.

 V ŠOLNINO NISO VKLJUČENI IZPITI!

posamezen izpit je 25. eur – plača se ob prijavi na izpit;

ZAKLJUČNI IZPITI : 170 EUR

MATURITETNI TEČAJ  :

1020 EUR – ŠOLNINA

300 EUR – VPISNINA

720 EUR –  ( 9. OBROKOV PO 80 EUR)

 

SPLOŠNA MATURA :  360 EUR ( stroški 5 izpitov)

STROŠKI DRŽAVNEGA IZPITNEGA CENTRA: 110 EUR ( 22 EUR 1 izpit)

 

PRIPRAVA ZA POSAMEZNI IZPIT SPLOŠNE MATURE: 144 EUR

 

EVIDENČNI VPIS:   200 EUR, (samo za kandidate, ki dokončujejo izobraževalni program)

POPRAVNI IZPIT :   20 EUR

KOPIJA RAČUNA S PRILOGAMI: 5 EUR/RAČUN

 

 

Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica
Kranjska cesta 2
4240 Radovljica
Telefon: 04 / 530 38 30
GSM: 041 / 667 990
E-pošta: info@zavodradovljica.com

PRIJAVA NA IZPIT