TRGOVEC

PREDMETNIK

Splošni predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
UMETNOST
DRUŽBOSLOVJE
NARAVOSLOVJE

 

Strokovni predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik
modul 1: TEMELJI GOSPODARSTVA
predmet 1: gospodarske dejavnosti
predmet 2: temelji pravne kulture
predmet 3:  pravno organizacijski vidiki poslovanja
modul 2: POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA
predmet 1: informacijska komunkacijska tehnologija
predmet 2: poslovanje trgovskega podjetja
predmet 3: poslovno računstvo
modul 3: PRODAJA BLAGA
predmet 1: poznavanje blaga
predmet 2: psihologija prodaje
predmet 3: prodajni procesi
izbirni modul: UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO TEHNIKA
predmet 1: poznavanje in prodaja tehničnega blaga

 

Praktično izobraževanje 1. letnik 2. letnik 3. letnik
PRAKTIČNI POUK V ŠOLI
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (270 UR)

 

Odprti kurikulum 1. letnik 2. letnik 3. letnik
ODPRTI KURIKULUM
INTERESNE DEJAVNOSTI

Pojasnilo k predmetniku:
Predmet TEMELJI GOSPODARSTVA Vsebuje tri vsebinske sklope: gospodarske dejavnosti, temelje pravne kulture pravno-organizacijski vidik poslovanja.

Predmet POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA vsebuje tri vsebinske sklope: poslovno računovodstvo (1.l.), poslovanje trgovskega podjetja (2.l.) in informacijsko-komikacijska tehnologija (3.l.).

Predmet PRODAJA BLAGA vsebuje tri vsebinske sklope: poznavanje blaga (1.l.), psihologija prodaje (2.l.), prodajni proces (3.l.).

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE zajema 400 ur dela v trgovini, kadidat/ka piše dnevnik.

ODPRTI KURIKULUM zajema vsebine poslovnega bontona, kandidat/ka se nauči napisati prošnjo za zaposlitev.

Zaključni izpit:

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine.
  • Izdelek oziroma storitev in zagovor.

Pogoj za vključite v program:

  • dokončana osnovna šola
PRIJAVA NA IZPIT