URNIK PREDŠOLSKA VZGOJA

APRIL – MAJ 2019

DATUM PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
22.4.-26.4 PRAZNIK   ANGLEŠČINA OB 16.00    
29.4.-3.5 POČITNICE POČITNICE POČITNICE POČITNICE POČITNICE
6.5.-10.5 ANGLEŠČINA OB 16.00  

ANGLEŠČINA OB 16.00

PRIPRAVE POM VZGOJA OB 16.30  
13.5.-17.5 SLOVENŠČINA OB 16.00 ANGLEŠČINA OB 16.00 SLOVENŠČINA OB 16.00    
20.5-24.5 SLOVENŠČINA PRIPRAVE POM OB 16.00 ANGLEŠČINA OB 16.00 izpit      
29.4.-3.5          
           
PRIJAVA NA IZPIT